1917 m. lapkričio 10 d. | Petrapilėje laimėjo bolševikai

Iš Vienos praneša: bevielio telegrafo stotis vasaros rytų karo lauke, vadinasi rytų fronte, esanti sugavusi vieną kibirkštinę rusų telegramą, kuri paskelbė apšaukimą revoliucijinio karo komiteto Petrapilėje ir kuri yra siunčiama į visas rusų kariuomenes. Šitai jos turinys:
Senuosius ministerius Konvalevą, Kiškiną, Teresčenką, Malionovičą, Nikitiną revoliucijos komitetas sumetė kalėjiman. Kerenskis pabėgo. Visoms kariuomenių organizacijoms įsakome griebtis visų įmonių, kad Kerenskį tuojau suėmus ir pristačius į Petrapilę. Kas bent kaip padės Kerenskiui, tas bus pabaustas kaipo už didį prasikaltimą prieš valdiją. Petrapilėje paėmė viršų darbininkų ir kareivių revoliucija.
[…]
Kaip vokiečiai, lygiai taip pat gali džiaugtis tokiu likimo nulėmimu ir užimtųjų Rusijos gubernijų gyventojai, nes jiems reiškia tatai galutiną išvadavimą iš rusų jungo. Užtatai jie gali dėkoti vokiečių ginklams. Tiesa, visoms nerusėms užimtojo krašto tautoms, ypatingai lietuviams privalo būti aišku, jog laisve džiaugtis jie tegalės tiktai vokiečių valdijos apsaugoje, nes dabar iškilęs rusų susiprotėjimas nėra vidujinis jų įsitikinimas, o tiktai visuotinio buvusios caro valdijos sugriuvimo pasekmė.

No automatic alt text available.

Šaltinis: “Dabartis”, 1917 m. lapkričio mėn. 10 d., Nr. 95, p. 1-2.
http://www.epaveldas.lt/