1917 m. lapkričio 10 d. | Schulte-Heuthaus | Sedos apygardos viršininko įsakas

[…]
Šulinių davadai
kreize (apygardy) Siady [Seda – red.]
Dėlei šulinių vandens pagerinimo tur sekantiejie padavadijimai padaboti būti.
I. Įtaisymas naujų šulinių
1. Wieta. Šulinių įtaisymas netoli šikininko, srutų arba mėšlo duobės, gatvės arba uličios grabučių kaip ir vietose, kurios paplaukia, yra uždraustas. Nuo tokių vietų jie menkiausiai 10 m tur atstu gulėti.
[…]
II. Šulinio čystijimas
Visi šuliniai tur pirma žiemos čėso gerai pataisyti ir iščystiti būt.
a) Vandenį reikia išsemti,
b) Šulinio sienas ištaisyti,
c) Visos auktuvės, šaknys, tos tur attolytos būti. Jei reikia, tai tur šulinys iškalkiots būti,
d) Jo dugnas tur čystitas būti, šviežiu akmenaičiu įkrėsti reikia,
e) Grabutį aplink šulinį čystiti,
f) Viršūnę šviežiais akmenaičiais apdėti arba apkrėsti.
III. Visi šuliniai tur pripilti būti, kurie per artimus pavandenius bile kokio būdo (žiūrėk po I privestus padavadijimus) galėtų paiškaditi būt, arba kurie čia guli, kur žemė paplaukia, arba kurie sugriuvę, negana gerai pataisyti arba apnuodyti yra, bei kurių vanduo nečystas yra, tai yra viens mieras, ar vanduo tokio šulinio žmonėms arba galvijams, arba namų reikmenėms paskirtas yra.
Šitas šulinių davadas tuojaus vartojamas yra.
Siady , lapkričio mėn. 10 d., 1917 m.
Kreizo (Apygardės) Auptmons
Schulte-Heuthaus, Landvero – LeitmonsŠaltinis: P. Žadeikis, Didžiojo karo užrašai, p. 332.
Nuotrauka: vokiečių okupacijos metų atvirukas.