1917 m. lapkričio 22 d. | Baltarusių (gudų) siekimai

Utro Rossii skelbia, kad baltagudžių suvažiavimas Rusijoje padaręs tokių nutarimų: Gudijos ateitis galima esanti tik rusų respublikos ribose; taiką darant jokia gudų krašto dalis neturi būti paskirta nei Lenkijai, nei Lietuvai, juo labiau gi kuriai nors priešininkų valstybei.

Image may contain: text


Šaltinis: Lietuvos Aidas, Baltarusių (gudų siekimai), 1917 m. lapkričio 22 d., nr. 32, P. 3.
http://www.epaveldas.lt/