1917 m. lapkričio 22 d. | Trūksta malkų

Kadangi labai trūksta malkų ir anglių, tai paprastai, kas turi senų popierių (laikraščių, senų spaudinių, knygų ir t.t.), ima jas ir sudegina. Tatai yra visai netikęs darbas.
Nedeginkite popieriaus.

Kadangi labai trūksta malkų ir anglių, tai paprastai, kas turi senų popierių (laikraščių, senų spaudinių, knygų ir t.t.), ima jas ir sudegina. Tatai yra visai netikęs darbas. Popierius labai maža teduoda kaitros, todėl popieriais kūrenant, reikės sukūrenti sulyginamai daug daugiau, negu kūrenant anglimis. Senų popierių vertybė dabar labai didi, todėl kūrenant popieriais, iš tikro atsieis 10 ligi 14 kartų taip brangiai, kaip kūrenant anglimis. Dargi iš sudegusių popierių lieka labai daug pelenų, kurie paskui užkemša krosnį, ir todėl vėl imant kūrent anglimis, reikia sukūrent daugiau anglių, negu šiaip, kadangi krosnis nenori kūrentis. Todėl nereikia sukūrent seni popieriai, o nunešti senų popierių renkamojon vieton ir parduoti. Dabar senų popierių labai reikia popierių fabrikoms.

Šaltinis: “Dabartis”, 1917 m. lapkričio mėn. 22 d., Nr. 100, p. 3.

http://www.epaveldas.lt/