1917 m. lapkričio 29 d. | Georg von Hertlingas | Apie Lietuvos ir kitų okupuotų tautų teises

Kas liečia seniau Rusijos caro valdžioje buvusius kraštus – Lenkiją, Lietuvą ir Kuršą – mes laikomės šitų tautų apsisprendimo teisės [seimo rūmuose – didelis pritarimas]. Mes laukiame, jog jos pačios sudarys tokią valdijos sandarą, kuri atatinka jų sąlygoms ir jų kultūros linkmei. Bet šitie dalykai dar neišrišti. Tos žinios, kurios neseniai buvo paplitusios spaudoje, jog vienas punktas jau esąs tvirtai nuspręstas, yra buvusios per ankstyvos.

Georg fon Hertlingas, Vokietijos kancleris.

Šaltinis: „Dabartis“, 1917 m. gruodžio 1 d., Nr. 104, p. 1.