1918 m. balandžio 1 d. | Maisto išdavimas Kaune

Balandžio mėnesyje miesto pirkliams vėl išduos valgomų daiktų, kuriuos jie privalo pardavinėti tiems miesto gyventojams, kurie ateis su ženkleliais.

Balandžio mėnesyje miesto pirkliams vėl išduos valgomų daiktų, kuriuos jie privalo pardavinėti tiems miesto gyventojams, kurie ateis su ženkleliais. Bulvių pavieniam asmeniui dienai 150 gramų; džiovintų bulvių pavieniam asmeniui dienai 40 gramų (40 gramų džiovintų bulvių atstoja 200 gr. žalių bulvių); žirnių asmeniui savaitei 100 gramų; cukraus asmeniui mėnesiui 125 gramus. Viso labo mėnesiui išduos 11 rus. svarų bulvių, svaras po 8 fenigius; 3,40 rusiškų svarų džiovintų bulvių, svaras po 45 fenigius; 1 rusišką svarą žirnių, svaras po 30 fenigių; 125 gramus cukraus, rus. svaras po 2 marki. Be to pirkliams išduos svagūnų, kuriuos pirkliai vartotojams privalo parduoti svarą po 1,40 mrk. Taipojau pirkliams išduos apsčiai druskos, muilo miltelių „Luna“, K. A. muilo. Prekių išduos tiek, kad kiekvienas būtinai turės gauti paskirtą dalį. Pasiguodimai reikia tuojau įteikti Kauno miesto prekybos skyriui, Litzmanno gatvė 2. Įsirašiusieji dalyviais valgyklose ir tie asmenys, kurie yra bendrovių nariai, savo maistą gauna ne iš pirklių, o iš valgyklų arba ir bendrovių vedėjų.


Šaltinis: Maisto išdavimas Kaune. (1918, Balandžio 2). Dabartis (40), p. 3. [žiūrėta 2018-03-22] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23863&seqNr=3