1918 m. balandžio 1 d. | Paskelbimas

Įvedus vasarinį laiką, nuo balandžio 15 d. 1918 m. visos krautuvės ir viešosios pardavyklos gali būti atidaros ligi 8 val. vakaro.

Betgi jos reikia uždaryti lygiai 8 val., be to jau 8¼ val. krautuvėse ir pardavyklose turi būti užgesinti visi žiburiai.

Vilnius, balandžio 1 d. 1918 m.

Militärkreisamt.

Polizeiverwaltung.

I. V.: Kessler,

Hauptmann


Šaltinis: Paskelbimas. (1918, Balandžio 11). Dabartis (44), p. 4. [žiūrėta 2018-03-25] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23867&seqNr=4