1918 m. balandžio 11 d. | Taboko sodinimas

Karui vis ilgiau nusitęsiant, ir taboko eina mažyn; todėl visiems rūkytojams, kurie turi kiek žemės, patariame pasisodinti patiems savo reikalui taboko.

Karui vis ilgiau nusitęsiant, ir taboko eina mažyn; todėl visiems rūkytojams, kurie turi kiek žemės, patariame pasisodinti patiems savo reikalui taboko. Sodinti reikia pasirinkti geri, tarpūs daiginiai. Taboką pradeda sodinti nuo pusės gegužės mėnesio iki jo pabaigos. Daiginių galima užsiauginti kaipo kopūstų daiginių.

Nenusimanantieji gerai apie taboko auginimą teprivalo sodintis tiktai dviejų rūšių taboko: Marylando, ir sodiečių taboko. Marylando tabokas geras rūkytis ir cigarams dirbti; jis esti tarpesnis šiltą vasarą ir užauga labai didelis. Ūkininkų tabokas neauga tokis didelis, ir jo lapai trumpesni; bet jis užtatai auga ir šaltuose oruose. Tabokui labiausiai tinka daržo žemė ir tvartų mėšlas. Sodinant laukuose, daiginiai reikia sodinti per kokias 40 centimeterių nuo kitas kito, o eilės turi būti per kokią 50 iki 60 centimeterių nuo kita kitos. Į trečią savaitę po pasodinimo tabokas reikia apkaupti, bet atsargiai, kad nepagadinus taboko šaknų, kurios esti negiliai. Po didžio lietaus žemė aplink diegus reikia išpurinti, kaip tik pumpurai nori pražysti, reikia jie nuskabyti, idant užaugtų didesni lapai. Kada atsiranda šviesiai žalių, o paskui šviesiai geltonų vietų tarp kraštutinių gyslų, tada lapai jau pilname užaugę. Tada jie reikia nulaužyti. Laužti reikia prieš pietus, jei dienos sausos, o paskui suverti ant ilgų siūlų; reikia žiūrėti, kad suverti lapai nesusisiektų su kitas kitu. Tuos siūlus su taboku pakabina vėsiose vietose, kol visiškai neišdžiūsta ne tiktai lapai, bet ir gyslos. Išdžiuvusius lapus suvilgina, išlygina, sudeda ant kitas kito į skrynią ir prislėgia; paskui uždaro skrynią ir pastato sausoje šiltoje vietoje. Tatai reikia atkartoti kas 3, 4 savaitės. Tokis tabako rauginimas trunka iki sausio mėnesio pabaigos.


Šaltinis: Taboko sodinimas. (1918, Balandžio 11). Dabartis (44), p. 3. [žiūrėta 2018-03-25] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23867&seqNr=3