1918 m. balandžio 13 d. | Ukrainos turtai

Ukraina yra vadinamas vienas turtingiausių rytų Europos kraštas. Nors čia aukso ir sidabro neiškasama, bet yra tokių turtų, kuriuos parduodant Ukraina gali gauti labai daug aukso. Ukrainos žemė taip derlinga, jog pastačius joje kaip reikiant žemės ūkį, ji galėtų išmaitinti visą Europą

Ukraina yra vadinamas vienas turtingiausių rytų Europos kraštas. Nors čia aukso ir sidabro neiškasama, bet yra tokių turtų, kuriuos parduodant Ukraina gali gauti labai daug aukso. Ukrainos žemė taip derlinga, jog pastačius joje kaip reikiant žemės ūkį, ji galėtų išmaitinti visą Europą. Nekalbant apie kviečius, kurie Ukrainoje ypačiai uždera, čia puikiausiai užauga dar burokai (runkeliai), tabakas, o kai kur ir vynuogės. Todėl Ukrainoje nemaža yra cukraus fabrikų. Čia gaminamas cukrus pridera prie geriausios rūšies.

Ukrainoje iškasama nemaža ir akmens anglies, tris sykius daugiau nekaip kur kitur visoje Rusijoje. Bet anglis čia netaip gera kaip Vokietijos arba Anglijos. Ukrainoje gaunama daug geležies rūdos ir tai pačios gerosios, kurioje grynos geležies yra 60-65 nuošimčiai. Ukrainos kasyklos turtingiausios visame pasaulyje manganu. Yra tasai retai kur randamas brangus metalas, vartojamas sidabro, vario ir geležies išdirbiniams sutvirtinti ir pagražinti. Prieš karą ir Anglija pirkosi Ukrainos manganą.


Kijevas, 1918 m.


Šaltinis: Ukrainos turtai. (1918, Balandžio 13). Lietuvos aidas (44)(92), p. 3-4. [žiūrėta 2018-03-30].

Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66490&seqNr=3

http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66490&seqNr=4