1918 m. balandžio 15 d. | Vasarlaikis

Balandžio 15 d. prasidės vasarlaikis, vadinasi, tą dieną visi laikrodžiai reikia pasukti vieną valandą priekin. Vokietijoje, o ir kai kur užsienyje, jau keletą metų prisilaikė vasarlaikio, nes tokiu būdu gyventojai geriau dienos šviesą gali išnaudoti savo darbams.

Balandžio 15 d. prasidės vasarlaikis, vadinasi, tą dieną visi laikrodžiai reikia pasukti vieną valandą priekin. Vokietijoje, o ir kai kur užsienyje, jau keletą metų prisilaikė vasarlaikio, nes tokiu būdu gyventojai geriau dienos šviesą gali išnaudoti savo darbams. Laukininkai, tiesa, ir be to savo darbus taiko prie dienos šviesos, bet miesto gyventojams, valdijinėms įstaigomis, geležinkeliams ir t.t. reikia tokio laiko tvarkos. Jei miesto gyventojai vakarais eina vieną valandą anksčiau gulti, tai neprivalu taip ilgai žibinti žiburio. Ir gyventojų sveikatai vasarlaikis svarbu. Vakare darbininkai valandą anksčiau užbaigia darbus ir gali dar dienos šviesoje pakvėpuoti šviežiu oru. Toksai laiko sutvarkymas bus malonu ypatingai tiems darbininkams, kurie turi kiek žemės ir atlikę savo darbą fabrikuose, dirbtuvėse, raštinėse ir t.t. dar nori pasidarbuoti ant savo žemės. Jaunuomenė vasarlaikiu nieko nepraranda. Ji neprivalo keltis anksčiau, negu paprastai; bet jai sveika vakare atsigulti valandą anksčiau. Vadinasi, tokiu būdu yra taupoma žalioji medžiaga ir stiprinama gyventojų sveikata.


Šaltinis: Vasarlaikis. (1918, Balandžio 16). Dabartis (46), p. 3. [žiūrėta 2018-03-28] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23865&seqNr=3