1918 m. balandžio 19 d. | Blogi papročiai

Jaunime, laikas jau būtų mesti netikusius įpratimus, griebtis švietimosi! Naujai atgimusiai tėvynei Lietuvai reikės nemaža apsišvietusių tautiečių. Taigi, jaunime, į darbą!

Mūsų miestelyje [Šakiuose] ir apylinkėje jaunuomenė yra labai įpratusi lošti kortomis, dargi iš pinigų. Ar neverčiaus būtų pametus tą netikusį paprotį ir pradėti šviestis bei skaityti laikraščius. Ypatingai mokytojai privalėtų pasidarbuoti – steigti vakarinius kursus, kuriuose nemokantieji skaityti bei rašyti galėtų pasimokyti; iš to būtų visai tautai naudos. Jaunime, laikas jau būtų mesti netikusius įpratimus, griebtis švietimosi! Naujai atgimusiai tėvynei Lietuvai reikės nemaža apsišvietusių tautiečių. Taigi, jaunime, į darbą!


Šaltinis: Blogi papročiai. (1918, Balandžio 20). Dabartis (48), p. 3. [žiūrėta 2018-03-28] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23862&seqNr=3