1918 m. balandžio 24 d. | Pakorė du piktadariu

Antradienį po pietų Kauno kalėjimo kieme pakorė du piktadariu, kuriuodu kaizeriškas vokiečių srities teismas Kaune gruodžio 7 d. 1917 ir vasario 22 d. 1918 buvo pasmerkęs nužudyti. Vienas tų asmenų – tai darbininkė Elžbieta Ravinskienė, gim. Andrejaitytė iš Karčupių, Kauno apskričio, antras – siuvėjas Juozas Spancernas iš Kasiulkaimio, Kėdainių apskričio.

Antradienį po pietų Kauno kalėjimo kieme pakorė du piktadariu, kuriuodu kaizeriškas vokiečių srities teismas Kaune gruodžio 7 d. 1917 ir vasario 22 d. 1918 buvo pasmerkęs nužudyti. Vienas tų asmenų – tai darbininkė Elžbieta Ravinskienė, gim. Andrejaitytė iš Karčupių, Kauno apskričio, antras – siuvėjas Juozas Spancernas iš Kasiulkaimio, Kėdainių apskričio. Ravinskienė birželio mėnesio gale 1917 pagaliu užmušė bemiegančią 60 metų amžiaus moterį, kuri su savo 14 metų dukterimi ėjo aplankyti savo sūnaus. Ji ją užmušė, norėdama įgyti jos drabužius, kad galėtų klotingiau elgetauti pas ūkininkus. Juozas Spancernas 1917 metų pradžioje su kitu vyriškiu, kuris jau yra miręs kalėjime, buvo susidėjęs su ginkluota pabėgusių rusų kareivių gauja, kuriai jisai rodydavo kelius. Ta gauja užpuolė šeimyną Grinių Graušviuose ir žydą Šarauskį Žviliuose, Kėdainių apskričio. Senį Grinių ir jo sūnų nušovė. Plėšikai taisėsi užpulti ir Ilgišių žandarų stotį, bet žandarai buvo atsargūs, todėl ančpuolimas nepavyko.


Šaltinis: Pakorė du piktadariu. (1918, Balandžio 27). Dabartis (51), p. 3. [žiūrėta 2018-03-30] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23859&seqNr=3