1918 m. balandžio 28 d. | Slapta degtinės varykla

Slaptą degtinės varyklą susekė kovo mėnesio 15 dieną šių metų, užpakaliniame name Skopovkos gatvėje num. 11. Šitas namas priguli apdraudžiamajai bendrovei „Rossija“

Slaptą degtinės varyklą susekė kovo mėnesio 15 dieną šių metų, užpakaliniame name Skopovkos gatvėje num. 11. Šitas namas priguli apdraudžiamajai bendrovei „Rossija“; jį valdė tos bendrovės valdybos narys Liudvikas Turkulis. Jis buvo tuos namus parsamdęs dailidei Šmuliui Kaganovičiui už 10 rublių mėnesiui. Sutartyje buvo pasakyta, kad tą namą parsamdo „įtaisyti dažomajai įstaigai“. Bet iš tiesų Kaganavičius ten du ištisu mėnesiu varė degtinę. Tatai žinojo ir Turkulis jau pat pradžioje, nes jis tam tikslui pristatė vamzdžių ir už pavojų, kuris iš to grėsė namams, kas mėnesį šalia nuomos ėmė iš Kaganavičiaus dar 40 rublių. Pas Kaganavičių Isaakas Gordonas dirbo 14 dienų padėjėju ir gaudavo 5 mrk. dienai. Padarytąją degtinę Kaganavičius pardavinėjo agentui Hiršui Gitelmanui. Šitas prisipažinsta žinojęs apie uždraustąjį degtinės varymą. Priešakiniame name gyvenančiam plaukų kirpėjui, tada milicijos nariui Karliui Limoniui, taipo jau buvo žinoma, kas darėsi užpakaliniame name. Užuot pranešęs apie tai policijai, jis paėmė 50 markių už tylėjimą. Jis esąs tatai daręs, prispaustas didžios bėdos, nes jis sergąs. Už peržengimą rytų vyr. vad. išleisto paliepimo sulig degtinės varymo Kaganavičius ir Turkulis gavo mokėti po tūkstantį 200 markių piniginės bausmės arba 120 dienų kalėti. Gitelmanui teismas uždėjo 75 markes piniginės bausmės arba 15 dienų kalėti. Gordonas gavo mokėti 150 markių piniginės bausmės arba 30 dienų kalėjimo. Limoną pasmerkė mėnesį kalėti. Degtinės varymui vartotieji daiktai tapo konfiskuoti.

(Nuot. tik iliustracijai. Pavaizduota  JAV prohibcija. CVA 480-215 – View of liquor stills captured during Prohibition – 1917)


Šaltinis: Slapta degtinės varykla. (1918, Gegužės 2). Dabartis (53), p. 3. [žiūrėta 2018-03-28] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23838&seqNr=3