1918 m. balandžio 6 d. | Hauptmann d. Res. Pauly | Paskelbimas

Kas turi pas save geležies arba geležies šmotų, privalo apie tai vėliausiai lig balandžio 21 dienos 1918 m. nuo 8–1 arba 4–8 val. pranešti miesto viršininkui, Dominikonų gatvėje Nr. 3, kambarys 69.
Įsakymu Oberbefehlshaberio Ost nuo kovo 11 d. 1918 paplatinta senasis Ob. Osto įsakymas nuo rugsėjo 22 d. 1916 apie žaliąją ir draudžiamąją medžiagą valdomoje Ob. Osto srityje. Tuo nauju įsakymu ir geležis bei geležies šmotai (Eisenschrott) skiriama žalia arba draudžiama medžiaga sulig ano įsakymo. Kas turi pas save geležies arba geležies šmotų, privalo apie tai vėliausiai lig balandžio 21 dienos 1918 m. nuo 8–1 arba 4–8 val. pranešti miesto viršininkui, Dominikonų gatvėje Nr. 3, kambarys 69.

Kas turėdamas geležies ir t.t. nepriduos ar nepriduos viską, ką turi, bus baudžiamas.

Vilnius, balandžio 6 d. 1918

Militärkreisamt Wilna-Stadt

Der Stadthauptmann

Pauly.


Šaltinis: Paskelbimas. (1918, Balandžio 16). Dabartis (46), p. 4. [žiūrėta 2018-03-28] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23865&seqNr=4