1918 m. birželio 11 d. | Suėmė plėšikų gaują Žemutiniuose Šančiuose

Birželio mėn. 11 dieną su kitais dviem vagim, Žydų gatvėje išlaužė tvarto duris ir išvedė karvę, nusivedė į gretimą tuščią trobą pasipjauti. Niekaip negalėdami ją įveikti, nusivedė ją pas vieną mėsininką ir prašė jiems papjauti. Policija užtiko kruviną pėdsaką ir vagis suėmė.

Birželio 11 d. suėmė septynis darbininkus iš Žemutinių Šančių, kurie buvo dalyvavę įsilaužime ir vagystėje, ir tris asmenis, kurie slėpė. Juos pasodino po užraktu. Jų penketas gegužės mėn. 25 naktį iš marmeladės fabrikos pavogė du varomu diržu. Vagys diržus buvo pakišę girioje, o paskui norėjo gabalėliais parsinešti namo. Atsirado ir pirklys tiems diržams ir didįjį nupirko už 470 markių. Už tuos pinigus vagys linksminosi keletą dienų, per ką ir pakliuvo. Trejetas tų vagių ir kitur buvo įsilaužę. Birželio mėn. 11 dieną su kitais dviem vagim, Žydų gatvėje išlaužė tvarto duris ir išvedė karvę, nusivedė į gretimą tuščią trobą pasipjauti. Niekaip negalėdami ją įveikti, nusivedė ją pas vieną mėsininką ir prašė jiems papjauti. Policija užtiko kruviną pėdsaką ir vagis suėmė. Perspėjame, kad yra uždrausta pirkti tokie daiktai, kurie yra matomai vogti, o ypačiai, jei yra kariuomenės daiktai.


Šaltinis: Suėmė plėšikų gaują Žemutiniuose Šančiuose. (1918, Birželio 18). Dabartis (73), p. 3. [žiūrėta 2018-06-04] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23850&seqNr=3