1918 m. birželio 13 d. | Žvejojimas sprogstančiais patronais

Sproginimu užmuša daug smulkių žuvikių, kurios valgyti dar per mažos, jos privalo dar augti. Ką užtiks taip plėšikiškai bežvejojant, tas neišsisuks nuo prideramos bausmės.

Pastaruoju laiku pastebėjo, kad šiaip žmonės gaudo Nemune žuvis sprogstančiais patronais. Viena, žūklavimas Nemune yra parsamdytas ir nepriderantiems Nemune žvejoti uždrausta; gi tokis žvejojimas sprogstančiais patronais – tai stačiai pražanga. Sproginimu užmuša daug smulkių žuvikių, kurios valgyti dar per mažos, jos privalo dar augti. Ką užtiks taip plėšikiškai bežvejojant, tas neišsisuks nuo prideramos bausmės.

Kauno geležinkelio tiltas virš Nemuno, susprogdintas atsitraukiančių Rusijos karių. Kaunas, 1915-1916 m. (Picclick) https://picclick.de/AK-Kowno-Die-von-den-Russen-gesprengte-Eisenbahnbr%C3%BCcke-263588988544.html


Šaltinis: Žvejojimas sprogstančiais patronais. (1918, Birželio 13). Dabartis (71), p. 2. [žiūrėta 2018-05-30] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23852&seqNr=3