1918 m. birželio 14 d. | Sodiečių vestuvės

Marijampolėje ir jos apylinkėje labai mėgsta kelti bingtas vestuves. Ką tik valgoma turi virtuvėje ar klėtyje, visa tat neša svečiams; valgio ir gėrimo nesigaili. Prieina kviestų ir nekviestų svečių ir nuo degtinės atsiranda linksma.

Marijampolėje ir jos apylinkėje labai mėgsta kelti bingtas vestuves. Ką tik valgoma turi virtuvėje ar klėtyje, visa tat neša svečiams; valgio ir gėrimo nesigaili. Prieina kviestų ir nekviestų svečių ir nuo degtinės atsiranda linksma. Balandžio mėnesyje, Mikolajavo sodžiuje, Marijampolės nuovadoje buvo tokios sodiečių vestuvės, į kurias buvo pakviestas ir darbininkas Jonas Jankauskas. Gėrė daug. Kada Jonas buvo šauniai įsikaušęs, nakties viduryje atėjo keletas nekviestų svečių. Ant jų Jonas labai užpyko, vienam sudavė skaudžiai per galvą. Užtatai Joną pašaukė teisman į Marijampolę. Taikos teisėjas uždėjo 50 markių pabaudos.

Marijampolė, XX a. pradžios atvirukas.


Šaltinis: Sodiečių vestuvės. (1918, Birželio 18). Dabartis (73), p. 4. [žiūrėta 2018-06-04] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23850&seqNr=4