1918 m. birželio 16 d. | Kova su degtine

Dabar didesnė žmonių dalis dar nesugeba suprasti šito degtinės persekiojimo, bet ateis tokis laikas, kad jie tatai aiškiai permanys ir bus dargi dėkingi.

Nepereina nė dienos, kad nesusektų kokios slaptos degtinvarės. Už šituos peržengimus palei išleistųjų paliepimų sunkiai baudžia. Kaip visose šalyse, taip ir čia, norint pakelti tautos kultūrą, reikia pirma išvyti alkoolį degtinės pavidale, reikia būtinai šalinti šita iš rusų laikų užsilikusioji gyventojų yda. Prie šito labiau dvasinio dalyko prisiduria ir kūnine. Juk dirbti degtinei, kuri kenkia sveikatai, vartoja šiandien labai reikalingų valgomų daiktų, kurie šiais sunkiais karo metais verčiaus suvartojus maistui. Jei alkoolio mėgėjai už brangius pinigus nebegalės gauti nusipirkti šitų nuodų, tai jie savo pinigus galės sunaudoti geresniam savo ir savo šeimynos sveikatos užlaikymui. Dabar didesnė žmonių dalis dar nesugeba suprasti šito degtinės persekiojimo, bet ateis tokis laikas, kad jie tatai aiškiai permanys ir bus dargi dėkingi.


Šaltinis: Kova su degtine. (1918, Birželio 18). Dabartis (73), p. 4. [žiūrėta 2018-06-05] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23850&seqNr=4