1918 m. birželio 17 d. | Paskutinė iš jos giminių

Šita paskutinė iš jos giminių – tai pušis, turinti kokį 1 meterį storio. Laiko dantys jos anaiptol nepagadino. Jos giminės nariai seniai jau nebegyvi. Jas suvartojo Šaukėnų bažnyčiai. Šita bažnyčia esanti gražiausia visoje Lietuvoje ir stovinti jau 150 metų.

Šita paskutinė iš jos giminių yra 200 metų sena ir randasi Tytvidiškiuose, Kuršėnų apskrityje. Nors ji yra perleidusi visokių audrų, tačiau ji tebėra sveika ir linksma. Šita paskutinė iš jos giminių – tai pušis, turinti kokį 1 meterį storio. Laiko dantys jos anaiptol nepagadino. Jos giminės nariai seniai jau nebegyvi. Jas suvartojo Šaukėnų bažnyčiai. Šita bažnyčia esanti gražiausia visoje Lietuvoje ir stovinti jau 150 metų. Šita paskutinė iš jos giminių stovi už kokių dviejų kilometerių nuo minėtosios bažnyčios, lyg ricierius sargyboje.


Šaltinis: Paskutinė iš jos giminių. (1918, Birželio 20). Dabartis (74), p. 4. [žiūrėta 2018-06-06]. Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23849&seqNr=4