1918 m. birželio 24 d. | Paskelbimas apie šunų areštą

Visi laisvai bėgiojantieji šunys reikia užmušti, taipogi katės. Kas laiko šunį, privalo daboti, kad šuo nepasileistų nuo retežio. Kas nepildys šitą paliepimą, tą sulig Ob. Ost. paliepimu nuo 5. XI. 1915 m. baus kalėjimu nuo 5 dienų iki 5 metų.

Ant šitų valsčių (Amtsbezirkų): VIII (Aleksandrovskos) [Alovės], IX (Rumšiškės), X (Žem. Šančių) trims mėnesiams uždedamas šunų areštas.

Tuose valsčiuose reikia tuojau lenciūgais pririšti visi šunys. Taipogi uždrausta nakčia šunims duoti laisvai bėgioti. Lydžiamieji šunys reikia vestis ant virvutės ir jiems uždėti antsnukius.

Pirkti arba parduoti šunų arba kačių minėtuose valsčiuose taipogi uždrausta.

Visi laisvai bėgiojantieji šunys reikia užmušti, taipogi katės. Kas laiko šunį, privalo daboti, kad šuo nepasileistų nuo retežio. Kas nepildys šitą paliepimą, tą sulig Ob. Ost. paliepimu nuo 5. XI. 1915 m. baus kalėjimu nuo 5 dienų iki 5 metų.

Kaunas, birželio 24 d. 1918.

Der Stadt- und Kreishauptmann

v. Morenhoffen, Hauptmann.

 

1918 m. atvirukas (nuot. https://www.rtbf.be/ww1/topics/detail_dogs-at-war?id=8355933)


Šaltinis: Paskelbimas. (1918, Birželio 29). Dabartis (78), p. 4. [žiūrėta 2018-06-08] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23845&seqNr=4