1918 m. birželio 5 d. | Kauno liaudies virtuvių veikimas gegužio mėnesyje

Ir pereitą mėnesį liaudies virtuvėmis naudojosi daugelis.

Ir pereitą mėnesį liaudies virtuvėmis naudojosi daugelis. Taipo esančioji policijos gatvėje virtuvė išdavė 4991 porciją valgio, liaudies virtuvė palei Vilkmergės plentą išdavė 2511 porcijų, gatvėje Deutscher Ring virtuvė išdavė 1977, Ludendorfo virtuvė – 17762 ir liaudies virtuvė Žemutiniuose Šančiuose – 3627 porcijas. Liaudies virtuvė Vilijampolyje išdavė 3658 porcijas, žydų virtuvė čia pat – 1488 porcijas ir Aleksoto liaudies virtuvė išdavė 2407 porcijas valgio.


Karo laikų labdaros valgykla | https://catalog.archives.gov/id/17391002


Šaltinis: Kauno liaudies virtuvių veikimas gegužio mėnesyje. (1918, Birželio 6). Dabartis (68), p. 3. [žiūrėta 2018-05-21] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23843&seqNr=3