1918 m. birželio 6 d. | Bavarijos princas Leopoldas lankosi Kaune

Jo Karališkoji Aukštybė vyriaus. rytų vadas Bavarijos princas Leopoldas, šešių ofisierų lydimas, ketvirtadienio rytą prieš pusiau devintos atvažiavo į katalikų katedrą prie viešosios aikštės Kaune. Apsidairęs tos bažnyčios viduje jis pripažino, kad bažnyčia esanti labai graži. Paskui Jo Karališka Aukštybė nuvažiavo į lietuvių muziejų, kame apie jo pribuvimą vienas ofisieras jau buvo pranešęs anksčiau.

Jo Karališkoji Aukštybė vyriaus. rytų vadas Bavarijos princas Leopoldas, šešių ofisierų lydimas, ketvirtadienio rytą prieš pusiau devintos atvažiavo į katalikų katedrą prie viešosios aikštės Kaune. Apsidairęs tos bažnyčios viduje jis pripažino, kad bažnyčia esanti labai graži. Paskui Jo Karališka Aukštybė nuvažiavo į lietuvių muziejų, kame apie jo pribuvimą vienas ofisieras jau buvo pranešęs anksčiau. Jo Karališka Aukštybė perėjo visus kambarius ir išklausė paaiškinimus apie daugelį daiktų. Ypatingą savo atydą atkreipė į Rimšos veikalą „Lietuvių mokykla“ ir į „Lietuvių skrynias“. Aukštas svečias maloniai atsisveikino su muziejaus direktorium p. Daugirdu ir išreiškė, kad jam buvę labai indomu apsilankyti.

Paminklas 1812 m. kovoms ir Kauno arkikatedra žvelgiant iš Rotušės aikštės vokiečių okupacijos metais. (Vytauto Didžiojo karo muziejus, VDKM S 21742/295). https://vdkm.limis.lt/

Bavarijos princas Leopoldas


Šaltinis: Jo Karališkoji Aukštybė vyriaus. rytų vadas Bavarijos princas Leopoldas. (1918, Birželio 8). Dabartis (69), p. 3. [žiūrėta 2018-05-22] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23842&seqNr=3