1918 m. birželio 6 d. | Karvė ant aukšto

Tuojau pradėtasis tardymas parodė, kad ta karvė pargabenta slapta per Nemuną iš Alytaus apskričio ir paslėpta ant aukšto, kad nesurastų policija.

Gegužės mėnesio 13 dieną Pogankoje (Druskininkų nuovadoje) vienas policijantas su šunim ant vieno aukšto atrado karvę. Tuojau pradėtasis tardymas parodė, kad ta karvė pargabenta slapta per Nemuną iš Alytaus apskričio ir paslėpta ant aukšto, kad nesurastų policija. Gudruolių, kurie tatai yra padarę, dar nesusekė. Karvę sukonfiskavo.


Šaltinis: Karvė ant aukšto. (1918, Birželio 8). Dabartis (69), p. 3. [žiūrėta 2018-05-22] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23842&seqNr=3