1918 m. birželio 7 d. | Paroda Vilniuje

Jo Prakilnybė von Falkenhaynas, lydimas vyriausiojo štabo viršininko, labai akylai žiūrinėjo dailininkų kalvių dirbinius, kuriuose aiškiai atsispindi vokiečių dailės įtaka.

Vyresnės armijos komandos troboje, Jurgio gatvėje, vyriausiasis 10 kariuomenės vadas, pėstininkų generolas von Falkenhaynas atvėrė „Vilniaus-Minsko“ parodą. Tą parodą yra suruošęs 10 kariuomenės laikraštis. Čia yra senobinių daiktų ir diktas rinkinys dailių rankdarbių iš senųjų Rusijos gubernijų Vilniaus ir Minsko. Jo Prakilnybė von Falkenhaynas, lydimas vyriausiojo štabo viršininko, labai akylai žiūrinėjo dailininkų kalvių dirbinius, kuriuose aiškiai atsispindi vokiečių dailės įtaka. Paskui svečiai labai stebėjosi kitais senovės dirbiniais, ypačiai juostomis ir kanklėmis. Apžvalgęs visą parodą, vyriausiasis vadas padėkojo parodos įrengėjams ir šiaip rinkikams, kurie parodai yra pristatę daiktų. Ta proga Jo Prakilnybė von Falkenhaynas pareiškė linkėjimą, kad dailioji pramonė Lietuvoje vėl atgytų.

Erich von Falkenhayn


Šaltinis: Paroda. (1918, Birželio 8). Dabartis (69), p. 3. [žiūrėta 2018-05-22] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23842&seqNr=3