1918 m. birželio 7 d. | Sveikatos išlaikymo reikalai

Grumti užsilikusioms dar nuo rusų laikų ir labai pasiplatinusioms lyčių ligoms čia įkūrė gydyklą paleistuvėms. Beveik ketvirtis visų policijos priežiūroje esančiųjų paleistuvių mergų, kurios turėjo pasirodyti gydytojui, tapo išrasta nesveikomis ir liko priimtos anoje ligoninėje. Ligonės darbuojasi siuvamajame kambaryje arba atlieka ruošos ir lauko darbus. Pasveikusiosioms, kiek galima, paskui parūpina vietas, idant daugiau nebepaleistuvautų. Grumti lyčių ligoms paskirta 600 000 markių. Bet tos sumos, rodosi, dar nepakaks.


https://catalog.archives.gov/id/17391024


Šaltinis: Sveikatos išlaikymo reikalai. (1918, Birželio 11). Dabartis (70), p. 4. [žiūrėta 2018-05-29] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23853&seqNr=4