1918 m. birželio 8 d. | Korkos kamščių rinkimas

Tėvai vaikus privalėtų paskatinti rankioti kamštukus. Vaikai galėtų kiek užsidirbti, o šalia to pratintųsi branginti ir mažus nedidžios vertės daiktelius. Tatai jiems paskui gali būti naudinga ūkio žvilgsniu.

Kai kuriuos daiktus žmonės yra papratę laikyti menkniekiais, todėl juos numeta arba laiko kame kampe užkišę. Prie tokių nevertinamų daiktų priguli ir korkiniai kamščiai. Dabar korkų labai trūksta, todėl ir vartoja senius korkos kamščius. Jie galima pristatyti į tam tikras vietas ir parduoti. Už juos gerai užmokama. Už korkus 2 centimeterių arba 20 ligi 21 milimeterio storumo kariniame apskričio name Kaune, prekybos bei pramonės skyriuje, moka po 5 fenigius už kiekvieną kamštuką. Tėvai vaikus privalėtų paskatinti rankioti kamštukus. Vaikai galėtų kiek užsidirbti, o šalia to pratintųsi branginti ir mažus nedidžios vertės daiktelius. Tatai jiems paskui gali būti naudinga ūkio žvilgsniu.


Šaltinis: Korkos kamščių rinkimas. (1918, Birželio 8). Dabartis (69), p. 3. [žiūrėta 2018-05-22] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23842&seqNr=3