1918 m. gegužės 1 d. | Pabaudimai Vilniuje

Pribuvėja Etelson gavo šešis mėnesius kalėjimo už išvarymą vaisiaus.

Laurinovičios vagių gaujai, kuri siautė Širvintos apskrityje ir kurią neseniai skaudžiai pabaudė, padėdavo Vladislavas Culinskis. Jį buvo pridavę už pardavimą vogto arklio. Teismas jį pabaudė metais kalėjimo.

Kailius Abramas Nievadomskis, kurį kartu yra pabaudę už vagystę 2 mėnesiais, dabar už bandymą vogti gavo visus metus kalėjimo.

Pribuvėja Etelson gavo šešis mėnesius kalėjimo už išvarymą vaisiaus.

Skaudžiai pabaudė už keletą apvogimų Viešbiecą ir Novackį. Pirmasis gavo 3 metus, antrasis – 5 metus kalėjimo. Juodu vasario 25 dieną pavogė karvę iš Konstantino Radzievičiaus tvarto ir norėjo ją atiduoti vežėjui Golombui, kuris būtų turėjęs ją parduoti, bet tas sumanymas nepavyko. Golombas gavo 3 mėnesius kalėjimo. Tiek jau gavo ir jo draugas padejėjas Tegelmanas.

Stratkevičią pabaudė už neteisėtą skerdimą; jis savo bausmę atsėdėjo tardomajame kalėjime.

Kalėjimas, XX a. pr.


Šaltinis: Pabaudimai. (1918, Gegužės 4). Dabartis (54), p. 3. [žiūrėta 2018-04-03] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23831&seqNr=3