1918 m. gegužės 14 d. | Netikri poperpinigiai

Kiek yra pasklidusių tokių netikrų pinigų, galima matyti iš to, jog neseniai į vieną dieną Suvalkų apskričio kason atgabeno 38 netikras rublines, kurios buvo gautos rinkoje pardavinėjant mėsą.

Iš naujo gyventojų domę reikia atkreipti į tai, jog yra pasklidę netikrų poperpinigių. Ypatingai paskutiniu laiku apyvarton pateko netikrų rublinių, kurios laukutine savo išvaizda nuo tikrųjų nedaug kuo tesiskiria. Todėl kiekvienas žmogus, gaudamas pinigų, privalytų įsitikinti ar nesusigriebė netikrų pinigų. Sulig bausmateisių, prasikalsta ne tik tasai, kuris padirba netikrų pinigų, bet ir tasai, kuris juos skleidžia. Todėl tegul kiekvienas apsisaugoja. Kiek yra pasklidusių tokių netikrų pinigų, galima matyti iš to, jog neseniai į vieną dieną Suvalkų apskričio kason atgabeno 38 netikras rublines, kurios buvo gautos rinkoje pardavinėjant mėsą.


Šaltinis: Netikri poperpinigiai. (1918, Gegužės 14). Dabartis (58), p. 1-2. [žiūrėta 2018-04-26] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23840&seqNr=3