1918 m. gegužės 16 d. | Mokytojų kursai Vilniuje

Gegužės 21 d. Vilniuje prasidės mokytojų kursai, kurie tęsis ligi birželio 1 d. 1919 m. Bus paskaitų apie šituos dalykus: Vokiško kalbamokslio metodika, paskaitos apie dailės istoriją, aukštoji Vokietijos liaudies mokykla, gabumo susekimas ir mokyklos organizacija kaipo pagalba iškilti gabiesiems, naujoviškos valdijos pamatai, darbų mokomoji mokykla dabartyje ir ateityje, muziejų lankymas, Lietuvos krašto apsėdimas, lietuvis ir jo kultūra, Leibnicas sąryšyje su visuotintąja dvasios istorija, jaunuomenės auklėjimas prieš ir po pasaulinio karo, tikyba ir pasauliožvalga, sielos mokslo pamatai, gamtos mokymo metodika.


Šaltinis: Mokytojų kursai Vilniuje. (1918, Gegužės 16). Dabartis (59), p. 4. [žiūrėta 2018-04-26] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23839&seqNr=4