1918 m. gegužės 18 d. | Mūsų vakarėliai

Tad vertėtų mums, kiekvieną žingsnį darant, atsižiūrėti į jaunuomenę, į jos reikalus, padėti jai. Akylai vertėtų mums žiūrėti, norint vakaras sutaisyti, kad jis būtų tikslus doros pavyzdys mūsų jaunuomenei.

Pakvipus šiek tiek laisvesniam orui, mūsų susipratusioji jaunuomenė bei inteligentai sukruto taisyti pasilinksminimus bei lietuvių vakarus. (Čia nekalbėsiu apie miestų vakarus). Vieni, kaip matyti, taiso juos paįvairindami visokiais išmoniais, norėdami kuo daugiausia pajamų gauti. Kiti vėl ieškodami sau daugiau vakarų taisytojų garbės. Bet ar neklystame tokiais tikslais vakarus keldami. Visa rasi, greit kitoniškai virstų, jei vakarų taisytojai gerai įsivaizduotų, kad dabartinis metas reikalauja iš mūsų jaunuomenės kuo daugiausia doros, susipratimo ir apsišvietimo. Tad vertėtų mums, kiekvieną žingsnį darant, atsižiūrėti į jaunuomenę, į jos reikalus, padėti jai. Akylai vertėtų mums žiūrėti, norint vakaras sutaisyti, kad jis būtų tikslus doros pavyzdys mūsų jaunuomenei.

Neprošalį būtų atkreipus domės ir į tai, kad vakarai nebūtų vien tik vardu „Lietuvių vakarai“. Tautinės žymės dažniausiai dingsta per šokius. Keblumas išvengti būtų gera, kad vakarų taisytojai iš anksto sustatytų šokių ir žaidimų programą ir išrinktų šokių vedėjus bei žaidimų tvarkytojus.

Be to, jeigu pripažįstame jaunuomenei dorinio susipratimo reikalingumą ir branginame juo, tai ar nevertėtų geriau sutvarkyti vakarėliai taip, kad jie per ilgai nesitęstų, nes tai taip pat dažnai labai giliai žeidžia mūsų jaunuomenės dorą. Tuo tikslu ar ne geriau būtų padarius dvi vakarų rūšis: per pirmąją padarius idėjingi vaidinimai, deklamacijos bei choras, o per antrąją šokiai bei žaidimai. Tokiu būdu programa kur kas susitrumpintų. Tik anksčiau baigiant vakarai ryto metu galva nesopėtų ir vėl rimtai darbo galima būtų imtis.

Laivelis.

 


Šaltinis: Mūsų vakarėliai. (1918, Gegužės 18). Lietuvos aidas 59 (107), p. 4. [žiūrėta 2018-05-11]. Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66453&seqNr=4