1918 m. gegužės 19 d. | Sekminės Vilniuje

[…] Lietuvos sostinėn atvyko aukštas svečias, vyriausias rytų vadas, Jo karališkoji Didybė Bavarijos karalaitis Leopoldas. Trumpai pasivažinėjęs automobiliu, jisai gražiai išdabintoje Romanovo bažnyčioje klausėsi šventų mišių.

Saulėtą pirmą Sekminių dieną, trumpai po 8. val. Lietuvos sostinėn atvyko aukštas svečias, vyriausias rytų vadas, Jo karališkoji Didybė Bavarijos karalaitis Leopoldas. Trumpai pasivažinėjęs automobiliu, jisai gražiai išdabintoje Romanovo bažnyčioje klausėsi šventų mišių. Pirmiau jis širdingai buvo pasveikinęs vyresnįjį kariuomenės kunigą Albertą. Bažnyčioje giedojo moterų-padėjėjų choras. Be to, vienas kareivis giedojo „Tantum orgo“.

Vilniaus Šv. Konstantino ir Mykolo cerkvė, dar vadinama Romanovų cerkve. Fotografuota iki 1918 m. (Ansichtskarten-Lexicon.de).


Šaltinis: Sekminės Vilniuje. (1918, Gegužės 25). Dabartis (63), p. 3 [žiūrėta 2018-05-09] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23834&seqNr=3