1918 m. gegužės 2 d. | Griuvėsiai

Kaunas maža tenukentėjo nuo karo šaudymų. Tiktai kai kuriose vietose griuvėsiai primena karo audrą. Kaipo pavasaris ir prasčiausią pirkelę kad yra apdengęs savo žalia klode ir išpuošęs aplinkui stovinčius medžius žaliais lapais ir baltais žiedais, taipo jisai sumažino ir aprūkusių griuvėsių šiurkštumą; visur, kur tiktai žiūri, sprogsta naujas žalumas iš po šiukšlių.

Kaunas maža tenukentėjo nuo karo šaudymų. Tiktai kai kuriose vietose griuvėsiai primena karo audrą. Kaipo pavasaris ir prasčiausią pirkelę kad yra apdengęs savo žalia klode ir išpuošęs aplinkui stovinčius medžius žaliais lapais ir baltais žiedais, taipo jisai sumažino ir aprūkusių griuvėsių šiurkštumą; visur, kur tiktai žiūri, sprogsta naujas žalumas iš po šiukšlių. Ypačiai indomi išvaizda vieno išdegusio buto Litzmano gatvėje. Tenai senos kriaušės vietoje žaliuoja pavirtęs tyra daržas.

Senasis Kauno uostas, 1916 m. (https://picclick.de/Kowno-Blick-auf-den-Hafen-in-Litauen-Stempel-232652368337.html).


Šaltinis: Griuvėsiai. (1918, Gegužės 2). Dabartis (53), p. 3. [žiūrėta 2018-04-20] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23838&seqNr=3