1918 m. gegužės 24 d. | Slaptas pirkliavimas javais

[…] ketvertas asmenų, kurie buvo nusipirkę javų Kauno sodžių apskrityje, mėgino juos įgabenti miestan, idant juos tenai pardavus. Bet jiems tatai nepasisekė. Visai arti miesto juos pagavo, rugius atėmė, o pačius juos įdavė policijai pabausti.

Gegužės mėnesio 24 dieną ketvertas asmenų, kurie buvo nusipirkę javų Kauno sodžių apskrityje, mėgino juos įgabenti miestan, idant juos tenai pardavus. Bet jiems tatai nepasisekė. Visai arti miesto juos pagavo, rugius atėmė, o pačius juos įdavė policijai pabausti. Tuo pat laiku policija rado dar 60 svarų javų pamesta lauke. Juos nešusis žmogus pabėgimu išnešė negryną savo sąžinę. Kas žino, ar tai tiek daug naudos iš peržengimo reikiamųjų visuomenei išmaitinti įsakymų? Praleidžiant dorinę pusę, šitokie prasižengimai užuot pelno dažniausia neša nuostolių ir užtraukia bausmės.


Šaltinis: Slaptas pirkliavimas javais. (1918, Birželio 6). Dabartis (68), p. 3. [žiūrėta 2018-05-21] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23843&seqNr=3