1918 m. gegužės 25 d. | Dėl paskutinės karvės

Lietuvos Tarybos Skundų Komisija buvo prašiusi vokiečių valdžios Lietuvoje sustabdyti supirkinėjimą iš gyventojų karvių, ypačiai kai paimama paskutinė karvė, ir gavo į tai karo valdžios viršininko  toki atsakymą…

Lietuvos Tarybos Skundų Komisija buvo prašiusi vokiečių valdžios Lietuvoje sustabdyti supirkinėjimą iš gyventojų karvių, ypačiai kai paimama paskutinė karvė, ir gavo į tai karo valdžios viršininko (Chef de Militar-verwaltung Litauen, Abt. W-No 1525, d. J 17 Mai) toki atsakymą:

-„Aš esu nurodęs man priklausomoms valdžios įstaigoms vengti, kiek tik bus galima imti paskutinės karvės. Bet didelių kariuomenės reikalavimų akivaizdoje nevisumet esti galima tokio ėmimo išvengti. Tačiau išviso ir ateityje, pakol tik bus galimybės, bus atsižvelgiama ypačiai į tokias šeimynas, kuriose yra mažų vaikų, ligonių ir senelių ir kurios todėl labiau yra reikalingos pieninio maisto“


Šaltinis: Dėl paskutinės karvės. (1918, Gegužės 25). Lietuvos aidas 61 (109), p. 4. [žiūrėta 2018-05-14]. Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66450&seqNr=4