1918 m. gegužės 25 d. | Pirkimas carinių rublių

Kadangi rusų valdijos spaustuvės neliauja dirbusios carinių rublių, tai gali lengvai atsitikti, kad tie rubliai neteks jokios verčios. Todėl carinių rublių savininkams labai patartume tuos rublius kuo greičiau išmainyti į kitokius pinigus.

Primename savo skaitytojams, jog mainomose vietose carinius rublius už 1,25 markių tepriima tiktai ligi birželio mėnesio 15 dienos. Kadangi rusų valdijos spaustuvės neliauja dirbusios carinių rublių, tai gali lengvai atsitikti, kad tie rubliai neteks jokios verčios. Todėl carinių rublių savininkams labai patartume tuos rublius kuo greičiau išmainyti į kitokius pinigus.


Šaltinis: Pirkimas carinių rublių. (1918, Gegužės 25). Dabartis (63), p. 2 [žiūrėta 2018-04-20] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23834&seqNr=2