1918 m. gegužės 28 d. | Kauno apskrities naujienos

Iš vienos orlaivių stoties rytuose yra palėkęs geltonas, šešių meterių aukščio orlaivis, kuriame buvo mokslo instrumentų. Kas tą orlaivį atras, gaus atolygos.

Kaune vėl pradės važinėti tramvajai.

Pradedant vėl važinėti tramvajams, liko uždrausta tramvajų bėgiais važinėti sunkiems automobiliams bei prikrautiems vežimams.

Palėkė balionas.

Iš vienos orlaivių stoties rytuose yra palėkęs geltonas, šešių meterių aukščio orlaivis, kuriame buvo mokslo instrumentų. Kas tą orlaivį atras, gaus atolygos. Pranešimai reikia įteikti Kauno komendantūrai, skyriui IIb.

Kauno miesto bei Kauno sodžių apskritys.

Atsižvelgiant į keliavimo patogumą, pasak vyr. rytų vad. paliepimo, Kauno miesto bei Kauno sodžių apskričiai dabar yra skaitomi vienu apskričiu. Persidanginimo leidimus tame apskrityje duoda miesto bei apskričio viršininkas. Keliaujant iš miesto apskričio į sodžių apskritį, nebereikia išsirašyti nė įsirašyti. Šitas paliepimas betgi nedildo paliepimo sulig priėmimo svetimų žmonių nakvynėn, ką mes neseniai esame nurodę.

Satyrinis atvirukas – „cepelinas“ gabena keleivius į Mėmelį (Klaipėdą). (Pinterest) https://www.pinterest.com/pin/53832158018068105/


Šaltinis: Iš Lietuvos krašto. (1918, Gegužės 28). Dabartis (64), p. 3. [žiūrėta 2018-04-23] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23833&seqNr=3