1918 m. gegužės 28 d. | Paskelbimas apie pasų išsiėmimą

Visi gyventojai, kurie yra užbaigę 10-uosius amžiaus metus ir dar neturi mėlynojo Obost-paso, privalo netrukus nueiti į savo milicijos ruošto biurą ir parodyti savo legitimacijos popierius.

Paskelbimas apie pasų išsiėmimą Vilniaus miesto apskrityje. (Pasų išduodamoji vieta: Töpferstr. 15).

Vilniaus miesto apskrityje pasų išrašymas užsibaigia birželio 7 d. š. m. Visi gyventojai, kurie yra užbaigę 10-uosius amžiaus metus ir dar neturi mėlynojo Obost-paso, privalo netrukus nueiti į savo milicijos ruošto biurą ir parodyti savo legitimacijos popierius.

Kas neišsiima savo paso, bus baudžiamas ir negaus maisto kortelių.

Vilnius, gegužio 28. d. 1918 m.

Der Stadthauptmann. Polizeiverwaltung.

I. V.: Kessler, Hauptmann


Vokiečių okupacijos laikų paso titulinis lapas


Šaltinis: Paskelbimas. (1918, Birželio 4). Dabartis (67), p. 4. [žiūrėta 2018-05-17] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23844&seqNr=4