1918 m. gegužės 3 d. | Lietuvių mokyklos Merkinėje

Merkinės parapijoje dabar gyvuoja 9 mokyklos. Mūsų parapija ir mokyklomis daugiausia rūpinasi vietinis klebonas kunigas K. Ribikauskas. Mokslo metų pradžioje buvo sutvarkęs 18 mokyklų, bet teišliko tiktai devynetas

Merkinės parapijoje dabar gyvuoja 9 mokyklos. Mūsų parapija ir mokyklomis daugiausia rūpinasi vietinis klebonas kunigas K. Ribikauskas. Mokslo metų pradžioje buvo sutvarkęs 18 mokyklų, bet teišliko tiktai devynetas. Mūsų klebonas ir dabar neliauja darbavęsis. Visus ragina į mokslą, neturtinguosius dargi šelpia. Merkinės draugijos Ryto skyriui paaukojo 200 rublių. Mokyklose lankosi kokie 300 vaikų. Merkinės parapijoje trūksta dar dviklasės mokyklos. Vokiečių valdžiai jau įteiktas prašymas. Gal rudenyje ir sulauksime. Mokyklose mokytojauja 8 mokytojai ir viena mokytoja.


Šaltinis: Lietuvių mokyklos. (1918, Gegužės 4). Dabartis (54), p. 3. [žiūrėta 2018-04-03] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23831&seqNr=3