1918 m. gegužės 30 d. | Gatvės dulka!

Kauno miesto gatvės ir visų Kauno apskričio miestelių, turinčių viršaus per 500 gyventojų gatvės vasaros metu ligi rugsėjo 15 d. reikia laistyti du kartus į dieną[…].

Kauno miesto gatvės ir visų Kauno apskričio miestelių turinčių viršaus per 500 gyventojų gatvės vasaros metu ligi rugsėjo 15 d. reikia laistyti du kartus į dieną, būtent prieš pietus tarp 8 – 10 val., o po pietų tarp 4 – 6 val. Kame gatvė abyšaliai apstatyta namais, kiekvienas namų savininkas turi laistyti vieną pusę gatvės. Už šito įsakymo neįvykinimą atsako namų savininkai, nuomininkai arba namų valdytojai.


Šaltinis: Gatvės dulka! (1918, Gegužės 30). Dabartis (65), p. 3. [žiūrėta 2018-04-20] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23832&seqNr=3