1918 m. gegužės 8 d. | Pavogimas kiaulių

Kas iš vestuvių grįžta, esti nuliūdęs; bet šį kartą buvo kitaip. Jaunas vaikinas Solovskytis ir jo draugas dabar dingusis Jonuškytis, vieną šaltą vasario naktį grįždami iš vestuvių užsigeidė vogti.

Kas iš vestuvių grįžta, esti nuliūdęs; bet šį kartą buvo kitaip. Jaunas vaikinas Solovskytis ir jo draugas dabar dingusis Jonuškytis, vieną šaltą vasario naktį grįždami iš vestuvių užsigeidė vogti. Juodu ir dar tretysis Petkevičiukas žinojo, kad Aleksandro gatvėje, 16 name viena žmona turėjo dvi kiauliki. Tatai sumanę, jie ūmai atlupo tvarto užraktą, nudūrė abi kiauliki; jie rytoj rytą ateisią parsinešti. Bet kitą rytą, 10 val. jau policija sužinojo, iš kur vėjas pučia, atėjo, atėmė abi kiauliki ir kaltininkus pasodino kalėjiman. Dabar Suvalkų taikos teismas pabaudė Sokolovskytį už vogimą įsilaužus 3 mėnesiais. Petkevičienę už nuslėpimą taip pat 3 mėnesiais ir Petkevičiuką 2 mėnesiais kalėjimo.


https://i.ebayimg.com/images/g/0WkAAOSwJJVZqFHc/s-l1600.jpg


Šaltinis: Pavogimas kiaulių. (1918, Gegužės 9). Dabartis (56), p. 3. [žiūrėta 2018-04-09] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23829&seqNr=3