1918 m. gegužės 9 d. | Rusijai gresia piniginis bankrotas

Popierio pinigai išspausdinami dargi visai be numerių. Nuo rudens 1917 metų Rusijos valdijos bankas jau nebegalėjo paskelbti, kiek iš viso yra apyvartoje popierinių pinigų.

Rusijoje visuomenė ginasi bankams pavesti savo pinigų, bijodama, kad valdžia tuos pinigus paskui nekonfiskuotų. Pasekmės tokios, kad dabar Rusijoje labai stinga pinigų apyvartoje, nors juk yra pagaminta begalės popierinių pinigų, daugybė milijardų. Iš tos priežasties žmonės naujai atspausdintus poperio pinigus paima stačiai jau iš valdijos spaustuvės, nė nelaukia, kad tuos pinigus pargabentų į valdijos banką, kaipo šiaip būna daroma. Per tai atsieina, kad valdijos bankas nė nežino, kiek popierinių pinigų buvo išspausdinta ir kiek jų pateko apyvarton. Popierio pinigai išspausdinami dargi visai be numerių. Nuo rudens 1917 metų Rusijos valdijos bankas jau nebegalėjo paskelbti, kiek iš viso yra apyvartoje popierinių pinigų. Aišku, kad tokiu būdu Rusijoje poperio pinigai kas kartas daugiau nustoja savo vertybės.
Dar praneša, kad bolševikų vyriausybė popierinius pinigus atspaudžia nuo senųjų iš caro laikų užsilikusių tipų, net nuo 1909 metų, dargi iš senesnių laikų, taigi dabar tų naujai atspaustų pinigų negalima atskirti nuo senųjų, caro laikais spaustų, kurie, kaip visi žino, turi didesnės vertės. Rusijos pinigų ūkis per tai taip susipainiojęs, kad ne už ilgo turės subankrutuoti.


Šaltinis: Rusijai gresia piniginis bankrotas. (1918, Gegužės 9). Dabartis (56), p. 3. [žiūrėta 2018-04-09] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23829&seqNr=3