1918 m. gruodžio 12 d. | Kelionė laiku atgal

Prieš 100 metų – tai kelionė laiku atgal, leidžianti pajusti besikuriančio Kauno – Laikinosios sostinės – pulsą legendinių asmenybių ir paprastų miestiečių akimis. Čia autentiški šaltiniai leis pažinti Kauno tapimo svarbiausiu Lietuvos miestu raidą ir jo politinį, kultūrinį bei ekonominį gyvenimą 1919–1940 metais. Tai praeities patyrimas, visapusiškai atskleidžiantis to meto Kauną gyvai Europos bei pasaulio kontekste, lyg šių dienų socialiniame tinkle.

Projekto misija – aktualizuoti Kauno, kaip Laikinosios sostinės, ir jame tarpukariu vykusių įvykių reikšmę visos Lietuvos auditorijai.

Projektą vykdo Kauno miesto muziejus.

Projektas „Prieš 100 metų“ yra įkvėptas ir pradėtas bendradarbiaujant su projekto „LT1918“ komanda. Turinys datuotas iki 1918 metų gruodžio 12 dienos ir paskelbtas šioje svetainėje yra rengtas projektui „LT1918“.