1918 m. kovo 1 d. | Petras Klimas | Dienoraštis: Įdomus atsitikimas pas Kūglerį

Įdomus atsitikimas.26.11 nuėjau į Militarverw. pas Kūglerį dėl cenzūros (mat, išbraukė vėl visą eilę straipsnių). Nedavęs man nė pranešti, ko aš atėjau, jis ėmė kolioti lietuvių politiką, kad ji „fantastiška“ (bolševikiška), kad vėl mano straipsniai esą „Unverschmtheit“ [įžūlumas], kurie tik nesveiko žmogaus tegali būti po karo diktatūra rašomi.

Įdomus atsitikimas.26.11 nuėjau į Militarverw. pas Kūglerį dėl cenzūros (mat, išbraukė vėl visą eilę straipsnių). Nedavęs man nė pranešti, ko aš atėjau, jis ėmė kolioti lietuvių politiką, kad ji „fantastiška“ (bolševikiška), kad vėl mano straipsniai esą „Unverschmtheit“ [įžūlumas], kurie tik nesveiko žmogaus tegali būti po karo diktatūra rašomi. Tokiu maždaug tonu jis ėmė rašyti protokolą (kaip tat priimta su Tarybos nariais). Aš, pamatęs tokį begėdišką elgimąsi, atsistojau ir, pasakęs: „Sie wollen mich beleidigen“ [jūs norite mane įžeisti], demonstratyviai išėjau. Grąsino man karo teismu. Dėl to padaviau raštą Tarybai, kad apsaugotų nuo nepraustaburnių komisarų. — Tarybos Prezidiumas sumanė atsakyti į Hertlingo raštą dėl „anuliavimo” 11.XII. Smetona, Šaulys ir Šernas, žinoma, yra diplomatiški 11.XII rėmėjai. Todėl kiti Tarybos nariai, kurie gyvena Vilniuje, prašė prezidiumo, kad tam dalykui būtų pravartu pasitarti drauge. Prezidiumas į tai visai nesiteikė atsakyti, nors 7 nariai to reikalavo. Matyti, pasiryžo „išgelbėti tėvynę“ savo pilvu. Atsakymo negavome matyti. Girdėjau tik, kad aiški jog 11.XII anuliavimui Taryba nėra padariusio tam tikro akto. Parlamente (Vok.) Lietuvos klausimas nuolat „kiršinamas“ Prieš Erzbergerj dėl to dalyko eina baisiausia Hetzerei [pjudymas, kiršinimas].


Šaltinis: Petras Klimas.  Dienoraštis 1915-1919. Čikaga, 1988, p. 227-228.