1918 m. kovo 17 d. | Pranciškus Žadeikis | Įdomus paskelbimas

Ginklams dirbti kaskart labiau stigo medžiagos, ypač vario. Vokiečiai nebeišmanė, iš kur jo begauti, sumanė tad, kad ir rusų varinius pinigus supirkinėti.

Ginklams dirbti kaskart labiau stigo medžiagos, ypač vario. Vokiečiai nebeišmanė, iš kur jo begauti, sumanė tad, kad ir rusų varinius pinigus supirkinėti. Štai skelbimas:

Skelbimas

Trūkstant apyvartoje smulkiųjų pinigų, leidžiama, ligi nebus atšaukta, visoms valdžios kasoms, taip pat ir šiaip žmonėms, be Oberosto geležinių pinigų, priiminėti ir rusų varinius pinigus: 1, 2 ir 3 kapeikinius kursu 1 rub. = 2 mrk.

Vilnius, 1918 m. kovo 17 d.

Der Chef der Militärverwaltung Litauen

von Heppe,

Rittmeister


Šaltinis: Žadeikis, P. Didžiojo karo užrašai, Vilnius, 2013, p. 344.