1918 m. kovo 19 d. | Aleksandras Stulginskis | Paskaita apie daržoves

Daržovės dabar esą brangesnės 20 kartų, negu prieš karą. Tuo tarpu darbininkas palyginti esąs brangesnis tik 4 kartus. Delto prekiavimo žvilgsniu daržovės apsimoka sodinti. Karo metu daržovės delei maisto trūkumo užimančios svarbią  vietą

Sekmadienį kovo 17 d. šv. Mikalojaus salėje p. Al. Stulginskis skaitė apie daržoves. Pasak prelegento, daržovės dabar esą brangesnės 20 kartų, negu prieš karą. Tuo tarpu darbininkas palyginti esąs brangesnis tik 4 kartus. Delto prekiavimo žvilgsniu daržovės apsimoka sodinti. Karo metu daržovės delei maisto trūkumo užimančios svarbią  vietą; jos geriau apsimokančios sodinti, negu rugiai sėti. Daržovių rūšių tarpe su kopūstais esą sunkiausia. Kopūstai reikalauja gerai įtreštos žemės, o čia mėšlo trūksta.

Prelegentas nurodė į mūsų žmonių nepraktingumą visuomet sau sėklas pirktis, tuo tarpu jos esą lengva namie išsiukdinti. Ypačiai dabar, prieš karą markvų sėklų svaras mokėjo vieną rublį, o dabar 80 rub.!

Be to, prelegentas plačiau nurodinėjo, kaip reikia įtaisyti daržai, kaip sodinti daržovės ir daug kitų praktikos patarimų. Po paskaitos buvo paklausimų. Žmonių prisirinko pilna salė.

Atvirukas. Lazdijų turgaus aikštė. 1917-1918 m.


Šaltinis: Žinios iš Lietuvos (1918, kovo 19). Lietuvos aidas 34 (82), p. 3. [žiūrėta 2018.03.01]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66513_3