1918 m. kovo 21 d. | Bendrabutis gimnazistui už produktus

Kadangi ne visi tui pažįstamų Vilniuje, pas kuriuos galėtų apsistoti, nurodau dviejų bendrabučių adresus: 1) Gimnazijos bendrabutis, Komiteto laikomas (vedėjas p. Grakauskas). Per mėnesį reikia mokėti 100 mrk., pageidaujama, kad užmokesnis būtų įnešamas produktais, sodžiaus kaina.

Kadangi ne visi tui pažįstamų Vilniuje, pas kuriuos galėtų apsistoti, nurodau dviejų bendrabučių adresus: 1) Gimnazijos bendrabutis, Komiteto laikomas (vedėjas p. Grakauskas). Per mėnesį reikia mokėti 100 mrk., pageidaujama, kad užmokesnis būtų įnešamas produktais, sodžiaus kaina. Galutiniam apsigyvenimui bendrabutyje nėra vietos, priimama tik kelioms dienoms, kol susiras butą. Adresas: Aušros vartų gatvė Nr. 12 (prie pat Aušros vartų).

2) Bendrabutis, laiko<Agr. Dr. del karo nukentėjusiems šelpti> (Vedėjas p. Paknys). Mėnesiui mokama 60 mrk., mokėti galima ir produktais. Bendrabutyje galima apsigyventi neribotam laikui.

Adresas: 1 Smilčių gt. (I Piaskowa), 5a, buts 6-8.

Tiek viename, tiek kitame bendrabučiuose šiuo metu persivalgyti sunkoka, todėl reikia atsivežti produktų pasitvirtinimui, geriausiai riebalų ir duonos (miltų).

Draugas.

Lietuviai moksleiviai, XX a. pr.


Šaltinis: Kandidatams VIII-on klasėn Vilniaus gimnazijoje (1918, kovo 21). Lietuvos aidas 35(83), p.  3. [žiūrėta 2018.03.01]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66511_3