1918 m. kovo 23 d. | Georg von Hertling | Lietuvos valanda

Vokietijos vardu, pasiremiant minėta Lietuvos Tarybos užraiška nuo gruodžio 11 d. 1917, Lietuva tampa pripažinta laisva nepriklausoma valdija.

Lietuvos nepriklausomybę 1917 m. gruodžio 11 d. akto pagrindu pripažįstantis Vokietijos kanclerio pareiškimas. (Lietuvos valanda. (1918, Kovo 25). Dabartis (37), p. 1 [žiūrėta 2018-01-29] Prieiga internete:http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23821&seqNr=1).