1918 m. kovo 25 d. | Petras Klimas | Dienoraštis: Eina akcija prieš Tarybą

Eina akcija prieš Tarybą. Vokiečiai nori išrodyti jos neveiklumą, netikrumą. Prietelis Roppas, pabūgęs demokratizmo, griebiasi lenkų. Meištavičių siūlo net į ministerius. Iš Lietuvos daro Balkanus.

Lietuvos paskelbimas (nepriklausomybės pripažinimas) iš Vokietijos pusės atsitiko kažin kaip paniūromis. Šeštadienį 23. III vakare 11 val. gauvau iš Pressestelle telegramą paties pripažinimo, bet ne notifikacijos. Įspūdis labai sunkus. Galvojau, ar verta leisti extra-numeris. Tariau laukti žinių. Ir vos šiandien suradau „Berliner Tageblatt“ ir notifikaciją. Todėl tuojau pasiskubinau įdėti „Aidan“. Cenzūra, žinoma, leido. Nors straipsnyje išbraukė tą vietą, kur buvo kalbama, jog santykius su kitomis valstybėmis galutinai nustatys Seimas!

Tuo tarpu grįžo delegacija. Pasirodo, jog Verwaltung jau iš anksto buvo pasirūpinusi atšaukti juo greičiau delegaciją iš Berlyno namo. Kam – nėra žinios. Falkenhausenas dargi tiesiog prie kanclerio melavo, jog antradienį šaukiama Taryba. Ką jie ruošia – nėra žinios. Laikraščių „interviu“ daug kas pramanyta. Eina akcija prieš Tarybą. Vokiečiai nori išrodyti jos neveiklumą, netikrumą. Prietelis Roppas, pabūgęs demokratizmo, griebiasi lenkų. Meištavičių siūlo net į ministerius. Iš Lietuvos daro Balkanus. Reichstagas vis tik, pasirodo, daug kovojęs dėl mūsų.

(nuot. epaveldas.lt)

 


Šaltinis: Petras Klimas. Dienoraštis 1915-1919. Čikaga, 1988, p. 247.