1918 m. kovo 27 d. | Petras Klimas | Dienoraštis: Kalbėjome apie laikraštį lenkų kalba, bet lietuvių dvasia

Kalbėjome apie laikraštį lenkų kalba, bet lietuvių dvasia. Įvairių nuomonių. Bet galų gale palikti iniciatyva patiems „lietuviams, lenkiškai šnekantiems“, tik Taryba padės ir parems.

Buvo keletos esančių čia Vilniuje Tarybos narių ir delegacijos pasikalbėjimas. Daugelis tarė eiti į Verwaltungą.  Aš patariau nueiti tiesiog delegacijos nariui ir patirti, ko jie norėjo taip ūmai kviesdami. Nuėjo. Pasirodė, kad jie čia iš pradžių manė kelti šventę. Bet paskui susipratę, jog tai vėl nevykęs žingsnis, susilaikė ir tik mano paskelbti amnestiją. Vakare 6 val. kvietė Hoppe Šaulj ir Smetoną ir tą dalyką plačiau pasiaiškino. Įdavė jam mūsų išdirbtas instrukcijas dėl amnestijos ir palengvinimų. Prižadėjo aptarti. Šiandien vakare turėjo būti atsakymas.

Kalbėjome apie laikraštį lenkų kalba, bet lietuvių dvasia. Įvairių nuomonių. Bet galų gale palikti iniciatyva patiems „lietuviams, lenkiškai šnekantiems“, tik Taryba padės ir parems. Šiandien 8 val. tam tikslui susirinkimas.

Vokiečių konservatorių laikraščiai agituoja už uniją su Prūsais. Ofenzyva eina kaip pašėlusi! Vokiečiai tiki laimėjimu ir greita taika.


Šaltinis: Petras Klimas. Dienoraštis 1915-1919. Čikaga, 1988, p. 248.