1918 m. kovo 30 d. | Pranciškus Žadeikis | Juozapo Žvinklio mirtis

Atėjo iš Paluknės sodybos ūkininkė Monika Žvinklienė užrašyti jos vakarykščiai mirusio vyro Juozapo Žvinklio mirimo metriką. Jinai verkdama apsakė, kaip jos vyrui, jau mirtinai sergant, Linkimų žandarai daužę su lazda per rankas už tai, kad jis ne iš karto supratęs, jog jie reikalauja grūdų. 

Atėjo iš Paluknės sodybos ūkininkė Monika Žvinklienė užrašyti jos vakarykščiai mirusio vyro Juozapo Žvinklio mirimo metriką. Jinai verkdama apsakė, kaip jos vyrui, jau mirtinai sergant, Linkimų žandarai daužę su lazda per rankas už tai, kad jis ne iš karto supratęs, jog jie reikalauja grūdų. Velionis lig pat mirties vis kilnojęs vieną ranką ir skundęsis, kad jinai jam labai sopėjusi.


Šaltinis: Žadeikis, P. Didžiojo karo užrašai, Vilnius, 2013, p. 345.